ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

Звіт

 про  діяльність закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) комбінованого типу №56 Рівненської міської ради

упродовж 2018-2019 навчального року.

 

         В 2018-2019 н.р. робота  закладу  дошкільної освіти була спрямована на підвищення якості освітнього  процесу, забезпечення повноцінної організації життєдіяльності  дошкільників через розв’язання пріоритетних  завдань:

 – формування у дошкільників основ здорового способу життя шляхом активного впровадження ігрових методів організації рухової діяльності;

– розвиток творчих здібностей та збагачення індивідуального художньо-естетичного досвіду дошкільників в процесі організації  образотворчої діяльності;

– удосконалення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами через застосування комунікативно-діяльнісної технології навчання рідної мови та розвитку мовлення.

У 2018-2019 н.р. в закладі функціонували 14 груп: 2 групи раннього віку, 12 груп – дошкільного віку, з них 3 групи логопедичні для дітей з проблемами мовлення.

Чисельність дітей   у  групах у  2018-2019н.р.  році  становила  397 дітей.

Окрім того, у 2018-2019н.р. в закладі  дошкільної освіти   виховувалися  91 дитина пільгової категорії, з них:  33 дитини, батьки яких є учасниками АТО, 14 дітей з інвалідністю, 1 дитина сирота, 41 дитина  з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей  (на 6 чол. зросла кількість пільгових категорій у порівнянні з 2017-2018н.р. ).

У закладі безкоштовно харчувалися  50 дітей з них:  33 дитини, батьки яких є учасниками АТО, 14 дітей з інвалідністю, 2 дитини з малозабезпечених сімей,  1 дитина сирота.

41 дитина  з багатодітних сімей забезпечені пільговою оплатою в розмірі 50% вартості одного дня за харчування.

 Вартість утримання однієї дитини   в закладі дошкільної освіти №56 становила в 2018 році  21054,10 грн.

З 01 вересня 2018 року  в  логопедичних групах №№2,3,7 було обстежено і взято на облік 53 дитини, що на 47% більше від норми.   Всі діти з важкими вадами мовлення (ФФНМ, ЗНМ І, ІІ, ІІІ рівнів). В результаті планомірної корекційно-розвиткової  роботи педагогами на  кінець 2018-2019 н.р. виправлено та покращено мовлення 53 дітей.

 17 дітей пішли в заклади загальної середньої освіти, з них: 3 дітей на інклюзивне навчання,   2 дитини переведені в групи загального розвитку.

 34  дітей  з логопедичних груп залишено на наступний рік .

                Адміністрацією закладу вжитті заходи щодо охоплення навчання дітей 5-річного віку,  які виховуються в умовах сім’ї для  здобуття дошкільної освіти та підготовки їх до школи.  Впродовж року  24 дітей були охоплені альтернативними формами  дошкільної освіти,  з них:  13 дітей   отримували кваліфіковану допомогу через консультативний центр,  2 дітей  відвідували групу за віком  (без харчування), 9 дітей відвідували центри розвитку дитини за бажанням батьків.

                 У 2018-2019 н.р. проводився моніторинг функціональної  готовності  дітей до навчання в школі. За результатами діагностики показників інтелектуального розвитку дітей, психологічної готовності дошкільників до навчання в школі із загальної кількості  118 обстежених дітей:

 • 48 ( 41 %) мають високий рівень  готовності,
 • 68 дітей (58 %) мають  середній рівень готовності,
 • 2 дитини (1%) низький рівень готовності.

         Із кількості 118 дітей 6-го року життя:

 • 111 дітей готові до навчання в школі,
 • 7 дітей залишаються в ЗДО з них: 2 дітей мають протипокази, 5 дітей залишаються за віком.

За результатами діагностики показників компетентності за освітніми лініями із кількість 103 (обстежених) дітей старшого дошкільного віку:

–  63% мають високий рівень обізнаності,

– 25 % достатній  рівень,

– 12 % середній  рівень обізнаності.

         Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами: директор,  вихователь-методист,  практичний психолог, 28 вихователів, 3 вчителі-логопеди, 2 музичних керівники, 1 інструктор з фізкультури,  4 керівники  гурткової роботи (з них 3 сумісники),

 всього: 38 педагогів.

Якісний склад педагогічних кадрів

за освітою із 38 педагогів:

 • вища педагогічна (спеціальна) – 31 педагог – 82 %
 • вища педагогічна –   3 педагогів –  8 %
 • середня спеціальна –  4 педагогів   – 10 %

За рівнем кваліфікації із  38 педагогів:

звання «старший вихователь»,

«вихователь-методист»  –  2 педагоги – 5%,

спеціаліст вищої категорії – 14 педагогів –  37 %

спеціаліст І категорії           – 7 педагогів     – 18 %

спеціаліст II категорії          – 3 педагоги    –  8%

спеціаліст                              – 12 педагогів –  32 %.

Якісний склад  вихователів за освітнім рівнем у порівнянні з минулим роком зріс на 4%  .  Кваліфікаційний рівень педагогів  зріс на  21%  –  у 2018-2019 навчальному році  було атестовано 8 педагогів.

В закладі  дошкільної освіти   створені  комфортні умови  для повноцінної організації життєдіяльності дітей з метою їх всебічного розвитку. Ігрове предметно-розвивальне  середовище оснащене  відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ №1633 від 19.12.2017р.).    Проведений моніторинг оснащення  розвивальних центрів  в  групах показав,  що  у порівнянні з 2017-2018 н.р.  показники   покращились на 6%.

Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти  була  спрямована на реалізацію змісту Базового компонента дошкільної освіти та виконання завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у світі», забезпечуючи цілісний підхід до формування дитячої особистості.

 Колегіально вирішувались актуальні питання організації освітнього процесу на засіданнях педагогічних рад,  зокрема: «Шляхи підвищення ефективності роботи з фізичного виховання» (№2 листопад 2018р.), «Сучасні підходи до образотворчої діяльності дошкільників» ( №3, лютий 2019р.), «Системний підхід до забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»  (№4, травень 2019р.).   Ефективна діяльність педагогічної ради сприяла прийняттю конструктивних рішень  щодо вдосконалення організації освітнього процесу в закладі, підвищенню рівня психолого-педагогічної, інноваційної компетентності педагогів, пошуку нових ефективних методів і прийомів у роботі з дошкільниками.

  Удосконалення теоретичних знань з практичним досвідом комплексно поєднувались через групові та індивідуальні форми методичної роботи: створення динамічних груп, колективні перегляди занять, групові та індивідуальні консультації, навчальні тренінги, педагогічні читання, семінари-практикуми. Такий підхід дозволив  забезпечити диференційований підхід до  реалізації пріоритетних завдань  2018-2019н.р.

Визначити проблеми закладу у формування здорової дитини та пріоритетні шляхи їх усунення  для створення позитивного іміджу закладу  допоміг педагогам практичний  семінар «Турбота  про здоров’я  дітей як важлива складова іміджу сучасного закладу дошкільної освіти» (18.10.2018р.). Педагоги  спільно з студентами-практикантами РДГУ  створили методичний колаж в напрямі позитивних змін  щодо  зміцнення і збереження здоров’я  дошкільників.

Навчальний тренінг «Ігри, спрямовані на активізацію рухової діяльності у дітей дошкільного віку» (22.11.2018р.) сприяв виробленню нестандартних  підходів до організації  різних форм рухової активності  у повсякденному житті дошкільників та обміну досвідом роботи педагогів.

В процесі проблемно-пошукового семінару «Збагачення індивідуального художнього досвіду дошкільників через залучення до джерел народно-прикладного мистецтва» (22.01.2019р.) педагоги напрацювали пропозиції конкретних дій у використанні методів і прийомів декоративного малювання.

Аукціон педагогічних ідей «Застосування нетрадиційних технік для створення оригінального образу у роботі з дітьми» (12.02.2019р.) сприяв  конкретизації та узагальненню знань педагогів з використання нетрадиційних технік образотворчої діяльності в роботі з дошкільниками.  Аукціон дав можливість  педагогам проаналізувати переваги  нетрадиційних технік, що надають  дитині максимальну свободу  в створенні художнього образу.

Колективні перегляди інтегрованих  занять (29.11.2018р., 29.01.2019р.)  стали школою надбання педагогічного досвіду, формування інноваційної компетентності    педагогів  закладу.

В закладі створені умови для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних  технології, авторських  програм та методик через активне проведення різних форм методичної роботи. Аналіз освітньої діяльності,  результати  діагностики вказують    на  те, що у 2018-2019н.р. покращився показник впровадження методики художньо-мовленнєвої діяльності Н.Гавриш на 12%, корекційних та здоров’язберігаючих  технологій на 15%, застосування комунікативно-діяльнісної технології розвитку мови на 10%, технології образотворчої діяльності на 20%. Рівень інноваційної компетентності педагогів зріс на 25%.

У березні 2019 року на базі закладу  проведено методичне об’єднання для вчителів-логопедів  міста  в процесі якого  педагоги Гранатюк А.О., Корсун В.А., Сосула Н.В. представили творчі напрацювання з теми «Освітні ситуації, їх місце і роль у корекційно-розвитковій  роботі з дошкільниками із ЗНМ».

Про результативність  роботи над проблемною темою «Формування основ здорового способу життя у дошкільників в процесі інтеграції змісту освітньої діяльності на засадах партнерської взаємодії  з батьками» свідчать такі напрацювання:  започаткована робота з проведення майстер-класів для батьків, спільних з родинами вихованців  спортивних свят «Тато, мама, я спортивна сім’я» (1 раз у квартал),  розроблені    методичні рекомендації, пам’ятки для педагогів і батьків щодо застосування  методів  організації рухової діяльності дошкільників.  Такий підхід позитивно вплинув на забезпечення системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.

Проведений моніторинг стану захворюваності вказує на те, що  зменшилась загальна захворюваність   на  143  випадки  (334),  зменшились  захворювання органів дихання на 116  випадків (234),  зменшилась інфекційна захворюваність на  18 випадків (88), зменшились інші хвороби на 9 випадків (12).

Результати моніторингу кількості  дітей за групами здоров’я в порівнянні з минулим роком:

 • кількість вихованців І групи здоров’я  збільшилась  на 23 дитини –  237  дітей (58%);
 • кількість вихованців ІІ групи зменшилась на 29 дітей – 144 (36%) ;
 • кількість вихованців ІІІ групи здоров’я зменшилась на 13 дітей – 12 (3%);
 • кількість вихованців ІV групи здоров’я не змінилась 4 (1%) дітей.

Кількість дітей, які займаються в основній групі здоров’я, в порівнянні з минулим роком,  зменшилась на 13 –  389  (98%) дітей; які займаються в підготовчій групі зменшилась на 4 дітей   – 6 (2%) дітей, зменшилась  кількість дітей, які займаються  в спеціальній групі на 2 – 2 (1%)  дітей.

У закладі дошкільної освіти №56  за бюджетні кошти  організовані  гурток англійської мови в старших групах  №№ 8,9,10 та  гурток художньої творчості у всіх дошкільних групах закладу.

Додатково, відповідно до запитів батьків та  заяв,  за батьківські кошти організовано роботу :

 • гуртка «Англійської  мови»  (гр..№5, 6,11,12,13,14),
 • гуртка «Хореографії» (гр. №  5,6,8,9,10,11,12,13,14),
 • гуртка «Ритмічної гімнастики»  (гр.. №2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14),
 • гуртка «Вчимося говорити правильно» (гр..№5,6,8,9,10,11,12,13,14).

Впродовж 2018-2019 навчального року:

 • 107 (100%) вихованців старших груп №№8,9,10   були охоплені гуртком  англійської мови;
 •  97  (24%) дітей молодшого і середнього дошкільного віку додатково  відвідували гурток англійської мови;
 •  109 (27%)  дітей відвідували гурток художньої творчості;
 • 138 (35%) дітей відвідували гурток хореографії;
 • 53(13%) дітей  відвідували логопедичний гурток,
 • 25(6%)  дітей  відвідували гурток ритмічної гімнастики.

Середній   показник відвідування дітьми гуртків у місяць становить  295 дітей.

    Результативність гурткової роботи, компетентність педагогів та індивідуальні досягнення дітей, які відвідують гуртки, показують   Дні відкритих дверей, творчі звіти педагогів, музичні номери на  святкових ранках. Ефективну діяльність гурткової роботи  високо оцінюють батьки,   про що свідчать позитивні відгуки у візитаційній книзі закладу.

З метою покращення умов та якості проведення гурткової роботи в березні 2019 року розпочалась робота над оснащенням кабінету гурткової роботи меблями,  сучасним навчально-методичним обладнанням.

Впродовж року організація додаткових освітніх послуг дозволила залучити кошти спеціального фонду на  зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу у сумі 37070,05 грн.

  В жовтні 2018 р. управлінням Держпраці у Рівненській області проведена планова перевірка  з дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, яка  показала, що адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ефективно працюють  над впровадженням державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу:

 • в закладі наявні необхідні документи, які регулюють організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • створена служба охорони праці, яка сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;
 • на кожному робочому місці наявні посадові, робочі інструкції з охорони праці працівників та інструкції за видами робіт;
 • вчасно проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  пожежної безпеки , про що свідчать записи в журналах;
 • проведена перевірка знань з питань охорони праці працівників всіх структурних підрозділів    (30.05.2019р.);
 • 4 працівників кухні, 2 працівників пральні атестовані на другу кваліфікаційну групу  по електробезпеці (03.12.2018р.);
 • заступник директора з господарства , відповідальна особа за електрогосподарство Алікіна І.М. пройшла чергове навчання та перевірку знань у встановленому порядку (листопад 2018р.);
 • проведено періодичне опосвідчення стану безпеки електроустановок  (03.11.2018р.);
 • зроблена повірка 13 вогнегасників (липень 2018р.)
 • зроблена повірка 7 пожежних кранів (лютий 2019р.)
 • здійснена повірка пожежного гідранта (серпень 2018р.)
 • щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення, про що свідчать записи в журналах;

Впродовж  2018-2019 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківським комітетом, Радою  закладу працював над вирішення педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності   що базується на засадах   взаємоповаги, рівності та партнерства.

Батьківські комітети груп  брали  активну участь у загальних зборах закладу, вносили  пропозиції щодо покращання освітнього процесу та матеріально-технічної бази закладу. Придбані матеріали та обладнання за батьківські кошти  оприбутковувалися у триденний строк та щоквартально оприлюднювались на сайті закладу.

Заклад дошкільної освіти самостійно здійснює бухгалтерський облік  та складає фінансову і бюджетну звітність з виконання кошторису (ст.56 та 58 Бюджетного кодексу України).

Фінансування розвитку матеріально-технічної бази ЗДО №56

здійснювалось:

За бюджетні кошти:

встановлення балконного блоку –                                                      3050 грн.

послуги з перевірки пожежних гідрантів –                                        337,56 грн.

ремонт електроплити –                                                                         5600 грн.

проведення лабораторних досліджень питної води, піску –            3182 грн.

навчання електробезпеки –                                                                 1048,75грн.

поточний ремонт вивіски –                                                                 375грн.

технічне обслуговування офісної техніки (заправка катріджа)-     1324грн.

послуги по обслуговування протипожежного обладнання –          720 грн.

послуги пов’язані з програмним забезпеченням –                            1100 грн.

ремонт електромясорубки –                                                                2345грн.

поточний ремонт санвузла гр..№2 –                                                  46327,20грн.

підписка періододичних видань –                                                      4038грн.

виготовлення печатки і штампу –                                                       910грн.

медичне обладнання –                                                                         3210 грн.

канцтовари та бланкова продукція  –                                                 448,30грн.

електролампочки –                                                                               1056 грн.

комплект  постільної білизни – (156 шт) –                                         49920 грн.

медикаменти –                                                                                       2250 грн.

навчання працівників –                                                                         806,97грн.

Всього:                                                                                                    128048,78

 

Фактичні видатки бюджетних коштів :

 1. Оплата комунальних послуг:

водопостачання –                                                                              28355,00 грн.

електроенергія –                                                                                276524,00грн.

пара та гаряча вода –                                                                         826124,00грн.

Укртелеком і КАТП –                                                                       16645,00грн.

Всього:                                                                                             1 147 648 грн.

 1. Заробітна плата працівників: 4601017,00 грн.

 

За батьківські внески:

 

придбано і оприбутковано матеріалів та обладнання –               91968,00 грн.

 

За кошти спеціального фонду:

(оплата батьків за додаткові освітні послуги)

килимове покриття, пилесмок –                                                     8442,18 грн.

ковдри –                                                                                             2002грн.

канцтовари –                                                                                      1912 грн.

лічильник води –                                                                               2100 грн.

підписка періодичних видань –                                                       2220 грн.

будівельні матеріали –                                                                      16600 грн.

водопостачання –                                                                               3793,87грн.

Всього :                                                                                               37070,05 грн.

       Детальний  щомісячний звіт про  матеріали та обладнання, що придбані за батьківські кошти та оприбутковані закладом дошкільної освіти  розміщений на  сайті ЗДО №56  в розділі  Інформаційна відкритість закладу (Фінансова звітність).

Директор ЗДО №56                      Онокало Тамара Валер’янівна

Червень, 2019р.