Установчі документи

 1. Статут закладу освіти

 2. Ліцензія ЗДО №56 на провадження освітньої діяльності

 3. Структура та органи управління закладу освіти

 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

 7. Мова освітнього процесу

 8. Наявність вакантних посад

 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти

 10. Результати моніторингу якості освіти

 11. Річний звіт про діяльність закладу

 1. Правила прийому до закладу освіти

 2. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 3. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 4. Вартість харчування в закладі освіти